ขอเชิญทุกท่านร่วมโหวต เพื่อเป็นกำลังใจ ในผลงานของ นายอริญชย์ เอ่งฉ้วน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ วิชาเอกศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในรางวัลขวัญใจมหาชน มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา การประกวดภาพวาดหั - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

592

 

ขอเชิญทุกท่านร่วมโหวต เพื่อเป็นกำลังใจ ในผลงานของ นายอริญชย์ เอ่งฉ้วน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ วิชาเอกศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ในรางวัลขวัญใจมหาชน มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา การประกวดภาพวาดหัวข้อ "ของขวัญ(Gifts)"
โดยการกด LIke ที่ภาพตามลิงก์ : https://shorturl.asia/O9YMr
ที่ส่งผลงานประกวดวาดภาพ เข้ารอบชิงชนะเลิศ 8 ภาพสุดท้าย จากการประกวดภาพวาดหัวข้อ "ของขวัญ (Gifts)" มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา กรุงเทพฯ โดยผลงานทั้ง 8 ภาพจะตัดสินจากคะแนนโหวต
ระยะเวลาการลงคะแนน ตั้งแต่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2565 คะแนนในรอบนี้ จะนำไปรวมกับคะแนนโหวตที่งาน "ของขวัญ(Gifts)" ช่วงระหว่างวันที่ 5 - 12 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

 

 

 

 

 

 

 

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย