คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการบ่มเพาะนักวิจัย คมส. ณ โรงแรมในทอนบุรี บีช รีสอร์ท อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการบ่มเพาะนักวิจัย คมส. ณ โรงแรมในทอนบุรี บีช รีสอร์ท อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี และอาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวต้อนรับ วิทยากรและคณาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรม และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.โยธิน แสวงดี จากมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรหลักบรรยายในหัวข้อ"การพัฒนาโครงร่างวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อขอทุนภายนอก" นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ “การวิจัยและงานสร้างสรรค์ ของ คมส. เพื่อตอบสนองพันธกิจสัมพันธ์”

 

313400505 3423413854596554 2636299904576687309 n

 

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://shorturl.asia/dLrH2

 

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย