แจ้งนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตอบแบบสอบถามความสนใจการใช้ห้องไลบรารี่ (library) อาคาร 7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

5747140 888

 

แจ้งนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตอบแบบสอบถามความสนใจการใช้ห้องไลบรารี่ (library) อาคาร 7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เนื่องด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้องการสำรวจ ความต้องการต่อยอดอาชีพให้แก่นักศึษาให้สามารถนำสินค้ามาขายในห้องไลบรารี่ (library)
ลิงก์แบบสอบถาม https://shorturl.asia/VrfvL
.
________________________________________________________
#หลอมรวม_ร่วมสร้าง_ครอบครัว_คมส
#人文学院大家庭_(Rénwénxuéyuàn dàjiātíng)
#The_Bond_not_Bound_between_U_&_HUSO

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย