ขั้นตอนการจองเพื่อรับภาพถ่ายในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

1
 
2
 
 
ขั้นตอนการจองเพื่อรับภาพถ่ายในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้
1.ดาวน์โหลดเอกสารการจองภาพ
2.กรอกเอกสาร เลือกแบบกรอบที่ต้องการ
3.ปริ้น และเขียนมายื่น ณ อาคารกาญจนาภิเษกอนุสาร ชั้น 1 วันรับจอง คือ 28 พ.ย.-2 ธ.ค.65 “พร้อมชำระเงิน” กรุณาเตรียมเงินมาให้พอดี
4.รอรับภาพและกรอบภาพตามที่สั่งจอง ตามที่อยู่ที่กรออกเอกสาร
5.ร้านจะจัดส่งภาพและกรอบภาพให้ หลังตากผ่านการตรวจสอบจากสำนักพระราชวัง ประมาณ 1-2 เดือน
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://regisgraduate.pkru.ac.th/news/127-book-a-photo.html

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย