คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมจัดงาน“วันราชภัฏ ปี 60” มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

IMG 0003

                                 

                  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมจัดงาน“วันราชภัฏ ปี 60” มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เมื่อวันที่ 3-5 มีนาคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการและการแสดงผลงานทางวิชาการของสาขาวิชาต่างๆ ณ บริเวณลานกิจกรรมข้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ (ศูนย์ภาษา) เนื่องในงานวันราชภัฏ ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภายใต้ชื่อ “นิทรรศการเทิดพระเกียรติ และโครงการตามพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9” ทั้งนี้เพื่อนำเสนอพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ อันเป็นประโยชน์แก่ชาวไทยตลอดพระชนมายุของพระองค์ โดยพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ คือ การเสด็จพระราชดำเนินเยือนประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ ทำให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ มากมาย เช่น โครงการเกี่ยวกับดิน น้ำ ป่า และวิศวกรรม และในงานดังกล่าวได้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยผลการแข่งขัน นางสาวศิริลักษณ์ ใบบำรุง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีผู้สนใจเข้าร่วม ไม่ว่าจะเป็น ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และบุคคลทั่วไปได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ในมุมมองต่างๆ ซึ่งตลอดระยะเวลาการจัดงานมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย และได้เข้าร่วมกิจกรรมดีๆ ที่มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นมากมาย

IMG 5795

 

IMG 5802

 

IMG 5807

 

IMG 5815

 

IMG 5824

 

IMG 5834

 

IMG 5856

 

IMG 5887

 

IMG 5897

 

IMG 5918

 

IMG 5994

 

IMG 6155

 

IMG 6631

 

 

 

 

 

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย