คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมจัดงาน“วันราชภัฏ ปี 60” มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

IMG 0003

                                 

                  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมจัดงาน“วันราชภัฏ ปี 60” มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เมื่อวันที่ 3-5 มีนาคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการและการแสดงผลงานทางวิชาการของสาขาวิชาต่างๆ ณ บริเวณลานกิจกรรมข้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ (ศูนย์ภาษา) เนื่องในงานวันราชภัฏ ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภายใต้ชื่อ “นิทรรศการเทิดพระเกียรติ และโครงการตามพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9” ทั้งนี้เพื่อนำเสนอพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ อันเป็นประโยชน์แก่ชาวไทยตลอดพระชนมายุของพระองค์ โดยพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ คือ การเสด็จพระราชดำเนินเยือนประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ ทำให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ มากมาย เช่น โครงการเกี่ยวกับดิน น้ำ ป่า และวิศวกรรม และในงานดังกล่าวได้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยผลการแข่งขัน นางสาวศิริลักษณ์ ใบบำรุง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีผู้สนใจเข้าร่วม ไม่ว่าจะเป็น ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และบุคคลทั่วไปได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ในมุมมองต่างๆ ซึ่งตลอดระยะเวลาการจัดงานมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย และได้เข้าร่วมกิจกรรมดีๆ ที่มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นมากมาย

IMG 5795

 

IMG 5802

 

IMG 5807

 

IMG 5815

 

IMG 5824

 

IMG 5834

 

IMG 5856

 

IMG 5887

 

IMG 5897

 

IMG 5918

 

IMG 5994

 

IMG 6155

 

IMG 6631