สาขาวิชาทัศนศิลป์ จัดการประกวดวาดภาพระบายสี - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

IMG 5771

 

สาขาวิชาทัศนศิลป์ จัดการประกวดวาดภาพระบายสี “พระราชาผู้ทรงธรรม เศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา”

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ศิลปกรรม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีระดับประถมศึกษา ในหัวข้อ “พระราชาผู้ทรงธรรม เศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา”ณ อาคารศิลปกรรม ซึ่งได้รับความสนใจจากโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียงส่งนักเรียนเข้าประกวด โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ทุมทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันในครั้งนี้ ผลการประกวดปรากฏว่า เด็กหญิงสลิล ตั้งฟุ้งเกียรติ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-2 เด็กชายภาสวุฒิ ไม้แก่น โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 3-4 และเด็กหญิงสิรภัทร นวลแก้ว โรงเรียนเทศบาลขจรรังสรรค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 5-6

 

IMG 5596

 

IMG 5440

 

IMG 5585