คมส. ร่วมพิธีทำบุญอัฒจันทร์ใหม่ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

IMG 0413

คมส. ร่วมพิธีทำบุญอัฒจันทร์ใหม่

     เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญอัฒจันทร์ใหม่ และถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

IMG 0286

 

IMG 0323

 

IMG 0300

 

IMG 0326

 

IMG 0328

 

IMG 0340

 

IMG 0347

 

IMG 0352

 

IMG 0360

 

IMG 0363

 

IMG 0391

 

IMG 0386

 

IMG 0402

 

IMG 0430