คมส. ร่วมพิธีทำบุญอัฒจันทร์ใหม่ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

IMG 0413

คมส. ร่วมพิธีทำบุญอัฒจันทร์ใหม่

     เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญอัฒจันทร์ใหม่ และถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

IMG 0286

 

IMG 0323

 

IMG 0300

 

IMG 0326

 

IMG 0328

 

IMG 0340

 

IMG 0347

 

IMG 0352

 

IMG 0360

 

IMG 0363

 

IMG 0391

 

IMG 0386

 

IMG 0402

 

IMG 0430

 

 

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย