คมส.เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันโต้วาที - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

IMG 3947

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันโต้วาที

        เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 อาจารย์รังสรรค์ พลสมัคร ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์สุริยา ทองคำ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำทีมตัวแทนนักศึกษาจำนวน 8 คน จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันโต้วาที ในญัตติ “การจัดการทะเลด้วยเทคโนโลยีเข้าทีกว่า 2 มือเรา” ในโครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมชายหาดและท้องทะเลป่าตอง ในวันทะเลโลก “World Oceans Day” จัดโดยสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

IMG 4019

 

IMG 4052

 

IMG 4077

 

IMG 4079

 

IMG 4086

 

IMG 4124

 

IMG 4130

 

IMG 4089