คมส.เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันโต้วาที - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

IMG 3947

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันโต้วาที

        เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 อาจารย์รังสรรค์ พลสมัคร ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์สุริยา ทองคำ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำทีมตัวแทนนักศึกษาจำนวน 8 คน จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันโต้วาที ในญัตติ “การจัดการทะเลด้วยเทคโนโลยีเข้าทีกว่า 2 มือเรา” ในโครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมชายหาดและท้องทะเลป่าตอง ในวันทะเลโลก “World Oceans Day” จัดโดยสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

IMG 4019

 

IMG 4052

 

IMG 4077

 

IMG 4079

 

IMG 4086

 

IMG 4124

 

IMG 4130

 

IMG 4089

 

 

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย