สทศ.จิตอาสาพัฒนาห้องสมุด - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

18301359 1334134880013729 8588412637567426401 n

สทศ.จิตอาสาพัฒนาห้องสมุด

        เมื่อวันที่ 1-4 พฤษภาคม 2560 ดร.อมรรัตน นาคะโร และนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 6 คน ได้รับเชิญจากโรงเรียนหวังดี จังหวัดสงขลา เข้าร่วมแนะนำ ปรับปรุง และพัฒนา ห้องสมุดโรงเรียนเป็นเป็นห้องสมุด 3 ดี ตามกรอบมาตรฐานของ สพฐ. โดยมุ่งเน้นการจัดการจัดบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและผู้ปกครอง ทั้งนี้ คุณอัจจิมา มาศนิยม เจ้าของและผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และให้เกียรติมอบเกียรติบัตรจิตอาสาพัฒนาห้องสมุดแก่นักศึกษาดังกล่าวด้วย

18157953 1331084863652064 4773650976651093543 n

 

18199463 1334135666680317 7378277839523052812 n