พิธีส่ง-รับมอบงานในตำแหน่งคณบดี - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

IMG 3388

พิธีส่ง-รับมอบงานในตำแหน่งคณบดี

        เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดพิธีส่ง-รับมอบงานตำแหน่งคณบดี ระหว่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ทุมทอง อดีตคณบดี และนายธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดี โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมเป็นสักขีพยาน ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ทุมทอง ได้กล่าวแสดงความรู้สึกและขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรในคณะฯ  ที่ให้ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ และมีส่วนช่วยสนับสนุนภารกิจของคณะให้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้ ตลอดจนแสดงความยินดีกับ นายธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดี และทีมงานทุกท่าน ที่จะได้มาสานงานต่อ ก่องานใหม่ สร้างสรรค์ประโยชน์ตามบทบาทหน้าที่ให้กับคณะฯ ต่อไป

 IMG 3386 2

 

IMG 3367

 

IMG 3382

 

IMG 3426

 

IMG 3392

 

IMG 3336