ม.ราชภัฏเชียงราย ศึกษาดูงาน สาขาวิชานิติศาสตร์ คมส. - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

IMG 3493

ม.ราชภัฏเชียงราย ศึกษาดูงาน สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต

         เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์อาริษา รุจิรวนิชวงศ์ ประธานสาขา และคณาจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สว่าง กันศรีเวียง คณบดี และคณาจารย์ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และเสริมสร้างทักษะในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้ง 2 สถาบัน

IMG 3449

 

IMG 3468.1

 

IMG 3483

 

IMG 3513

 

IMG 3497

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย