ม.ราชภัฏเชียงราย ศึกษาดูงาน สาขาวิชานิติศาสตร์ คมส. - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

IMG 3493

ม.ราชภัฏเชียงราย ศึกษาดูงาน สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต

         เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์อาริษา รุจิรวนิชวงศ์ ประธานสาขา และคณาจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สว่าง กันศรีเวียง คณบดี และคณาจารย์ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และเสริมสร้างทักษะในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้ง 2 สถาบัน

IMG 3449

 

IMG 3468.1

 

IMG 3483

 

IMG 3513

 

IMG 3497