คมส. ต้อนรับคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

16750

คมส. ต้อนรับคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานของ ม.ราชภัฏภูเก็ต

         เมื่อวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2560 คณะผู้บริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำเสนอผลการดำเนินงานของคณะฯ ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ดร.สุพัฒนชัย โพธิ์แก้ว และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม ร่วมจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

16751 

IMG 3213 

IMG 3255

 

IMG 3261

 

 IMG 3270

 

IMG 3207

 

IMG 3295

 

IMG 3283

 

IMG 3215