คมส.ร่วมทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยครูภูเก็ต - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Anniversary Pkru 2017 06 14 1

คมส.ร่วมทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยครูภูเก็ต

        เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ ลานกิจกรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยครูภูเก็ต ประจำปี 2560 จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Anniversary Pkru 2017 06 14 5

 

Anniversary Pkru 2017 06 14 2

 

Anniversary Pkru 2017 06 14 3

 

Anniversary Pkru 2017 06 14 4

 

Anniversary Pkru 2017 06 14 6

 

Anniversary Pkru 2017 06 14 7

 

Anniversary Pkru 2017 06 14 8