คมส.จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพองค์และการทบทวนจัดแผนพัฒนา - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คมส 1

คมส.จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพองค์และการทบทวนจัดแผนพัฒนา

        เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ “พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้” นำโดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เดินทางศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพองค์กรระหว่างหน่วยงานและบุคลากร ทั้งนี้ได้มีการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้แต่ละสาขาวิชา ในการนี้คณะผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

IMG 5782

 

IMG 5791

 

IMG 5771

 

IMG 5781

 

IMG 5800

 

IMG 5827

 

IMG 5871

 

IMG 5854

 

IMG 5883

 

IMG 5892

 

IMG 5898

 

IMG 5915

 

IMG 5928

 

IMG 5938

 

IMG 5961

 

IMG 5980

 

19702058 1396491243778092 4661438079686970433 n

 

19732005 10210880196855033 4923954024869819683 n

 

19748549 10210880196015012 4368689762998812612 n

 

IMG 6022

 

IMG 5936

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย