คมส.จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อการวิจัยด้านการพัฒนาชุมชน - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

IMG 6453

คมส.จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อการวิจัยด้านการพัฒนาชุมชน

        เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำทีมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้โครงการตามพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9 ) ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง และแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่สำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาแนวทางในการดำเนินการวิจัย การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และการบริการวิชาการชุมชน

IMG 6558

 

IMG 6579

 

IMG 6502

 

IMG 6598

 

IMG 6598

 

IMG 6641

 

IMG 6644

 

IMG 6673

 

IMG 6650

 

IMG 6447

 

IMG 6538

 

IMG 6702

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย