คมส.จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อการวิจัยด้านการพัฒนาชุมชน - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

IMG 6453

คมส.จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อการวิจัยด้านการพัฒนาชุมชน

        เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำทีมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้โครงการตามพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9 ) ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง และแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่สำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาแนวทางในการดำเนินการวิจัย การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และการบริการวิชาการชุมชน

IMG 6558

 

IMG 6579

 

IMG 6502

 

IMG 6598

 

IMG 6598

 

IMG 6641

 

IMG 6644

 

IMG 6673

 

IMG 6650

 

IMG 6447

 

IMG 6538

 

IMG 6702