กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตอน สมุดทำมือคำพ่อสอน - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Book1

กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตอน สมุดทำมือคำพ่อสอน

        เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตอน สมุดทำมือคำพ่อสอน ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Book2