พิธีบายศรีสู่ขวัญ เพิ่มความอบอุ่นใจด้วยวัฒนธรรมของชาว HUSO PKRU - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Ceremony 9

พิธีบายศรีสู่ขวัญ เพิ่มความอบอุ่นใจด้วยวัฒนธรรมของชาว HUSO PKRU

        เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจและซาบซึ้งถึงวัฒนธรรมอันดีงาม รวมถึงเป็นการถ่ายทอดความรักความอบอุ่นจากคณาจารย์ ศิษย์เก่าและรุ่นพี่ศิษย์ปัจจุบันสู่น้องใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด อีกทั้งยังมีการเรียกขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาใหม่ โดยการผูกข้อต่อแขนจากคณบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และรุ่นพี่นักศึกษา ด้วยบรรยากาศอย่างอบอุ่น

Ceremony 2

 

Ceremony 5

 

Ceremony 3

 

Ceremony 7

 

Ceremony 8

 

Ceremony 11

 

Ceremony 13

 

Ceremony 10

 

Ceremony 12

 

Ceremony 1

 

Ceremony 14

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย