คมส.ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร รัชกาลที่ 10 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ลงนามถวายพระพร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร รัชกาลที่ 10

        เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 อาจารย์สุริยา ทองคำ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และชุมนุมสดุดีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต อีกทั้งยังมีกิจกรรมสาธารณประโยชน์บริเวณรอบนอกอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อีกด้วย

ลงนามถวายพระพร4

 

ลงนามถวายพระพร3

 

ลงนามถวายพระพร2

 

ลงนามถวายพระพร5

 

ลงนามถวายพระพร6

 

ลงนามถวายพระพร8

 

ลงนามถวายพระพร7

 

ลงนามถวายพระพร10

 

ลงนามถวายพระพร11

 

ลงนามถวายพระพร9

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย