คมส.ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร รัชกาลที่ 10 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ลงนามถวายพระพร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร รัชกาลที่ 10

        เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 อาจารย์สุริยา ทองคำ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และชุมนุมสดุดีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต อีกทั้งยังมีกิจกรรมสาธารณประโยชน์บริเวณรอบนอกอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อีกด้วย

ลงนามถวายพระพร4

 

ลงนามถวายพระพร3

 

ลงนามถวายพระพร2

 

ลงนามถวายพระพร5

 

ลงนามถวายพระพร6

 

ลงนามถวายพระพร8

 

ลงนามถวายพระพร7

 

ลงนามถวายพระพร10

 

ลงนามถวายพระพร11

 

ลงนามถวายพระพร9