ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง การชำระเงินค่าลงทะเบียนของนักศึกษาภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง การชำระเงินค่าลงทะเบียนของนักศึกษาภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ชำระค่าเทอม 2-2560 กศ.บป. ม.ราชภัฏภูเก็ต