วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU Childrens Day 13 January 2018 4 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561” ณ วงเวียนภิรมย์รัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: www.huso.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 211 959 ต่อ 3000

HUSO PKRU Childrens Day 13 January 2018 3 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

 

HUSO PKRU Childrens Day 13 January 2018 2 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

 

HUSO PKRU Childrens Day 13 January 2018 9

 

HUSO PKRU Childrens Day 13 January 2018 10 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

 

HUSO PKRU Childrens Day 13 January 2018 12

 

HUSO PKRU Childrens Day 13 January 2018 13 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

 

HUSO PKRU Childrens Day 13 January 2018 14 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

 

HUSO PKRU Childrens Day 13 January 2018 15

 

HUSO PKRU Childrens Day 13 January 2018 16

 

HUSO PKRU Childrens Day 13 January 2018 17

 

HUSO PKRU Childrens Day 13 January 2018 18

 

HUSO PKRU Childrens Day 13 January 2018 19 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

 

HUSO PKRU Childrens Day 13 January 2018 20

 

HUSO PKRU Childrens Day 13 January 2018 21

 

HUSO PKRU Childrens Day 13 January 2018 22

 

HUSO PKRU Childrens Day 13 January 2018 23

 

HUSO PKRU Childrens Day 13 January 2018 24

 

HUSO PKRU Childrens Day 13 January 2018 1

 

HUSO PKRU Childrens Day 13 January 2018 11 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย