ประกาศกำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประกาศกำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2561
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0 7621 1959 ต่อ 7100

HUSO PKRU Admission 15 January 2018

HUSO PKRU Admission 15 January 2018