ขอเชิญศิษย์เก่า คมส. เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะเตรียมความพร้อมสอบภาค ก. - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU Alumni Register 2018 02 09

 

ขอเชิญศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะเตรียมความพร้อมสอบภาค ก. ในวันที่ 17-18 มีนาคม 2561 ณ ห้องสัมมนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2561 โดยการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมอบรมตาม QR Code หรือ ลิงค์ https://goo.gl/forms/ASW4evClLDRZ2maz1  (รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่าน เท่านั้น)

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: www.huso.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 211 959 ต่อ 3000