สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ : การประกวดสุนทรพจน์ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

HUSO PKRU Community Development Academic Skills Competition Speech Contest 15 February 2018 6

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ : การประกวดสุนทรพจน์

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการ “มนุษย์ย้อนรอยวิถีไทย (ต่อเนื่องปีที่ 6)” เนื่องในงานวันราชภัฏ ประจำปี 2561 โดยสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ : การประกวดสุนทรพจน์ในระดับอุดมศึกษา ภายใต้หัวข้อ “ในหลวงรัชกาลที่ 9 กษัตริย์นักพัฒนา” ณ ห้อง 341 อาคารเรียน 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: http://www.pkru.ac.th/huso/ E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 211 959 ต่อ 3000

HUSO PKRU Community Development Academic Skills Competition Speech Contest 15 February 2018 3

 

HUSO PKRU Community Development Academic Skills Competition Speech Contest 15 February 2018 2

 

HUSO PKRU Community Development Academic Skills Competition Speech Contest 15 February 2018 1

 

HUSO PKRU Community Development Academic Skills Competition Speech Contest 15 February 2018 4

 

HUSO PKRU Community Development Academic Skills Competition Speech Contest 15 February 2018 7

 

HUSO PKRU Community Development Academic Skills Competition Speech Contest 15 February 2018 8

 

HUSO PKRU Community Development Academic Skills Competition Speech Contest 15 February 2018 5