ทัศนศิลป์ ศิลปกรรม คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมชมนิทรรศการ โครงการวิจัยทางศิลปกรรม ครั้งที่ 4 "สาระ-รูป" ของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม/ทัศนศิลป์ ชั้นปีที่ 4 ในวันที่ 28 - 30 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์ อเวนิว ภูเก็ต จัดโดยสาขาวิชาศิลปกรรม/ทัศนศิลป์

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: http://www.pkru.ac.th/huso/ E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 211 959 ต่อ 3000

 

Dean HUSOPKRU

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

 

สื่อมัลติมีเดีย