ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมชมนิทรรศการทางศิลปกรรม ครั้งที่ 4 "สาระ-รูป" - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ทัศนศิลป์ ศิลปกรรม คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมชมนิทรรศการ โครงการวิจัยทางศิลปกรรม ครั้งที่ 4 "สาระ-รูป" ของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม/ทัศนศิลป์ ชั้นปีที่ 4 ในวันที่ 28 - 30 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์ อเวนิว ภูเก็ต จัดโดยสาขาวิชาศิลปกรรม/ทัศนศิลป์

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: http://www.pkru.ac.th/huso/ E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 211 959 ต่อ 3000

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย