ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยเพื่อการขับขี่อย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ข่าว/ภาพ : อาจารย์พัชราภรณ์ คชินทร์

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: http://www.pkru.ac.th/huso/ E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 211 959 ต่อ 3000

HUSO PKRU Thai Language Motorcycle Helmet 10 April 2018 2

 

HUSO PKRU Thai Language Motorcycle Helmet 10 April 2018 1

 

HUSO PKRU Thai Language Motorcycle Helmet 10 April 2018 3

 

HUSO PKRU Thai Language Motorcycle Helmet 10 April 2018 4

 

HUSO PKRU Thai Language Motorcycle Helmet 10 April 2018 1

 

 

 

 

 

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย