ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ฯ 1/2561 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU Board meeting 08 May 2018 2

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ฯ 1/2561

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีคณะผู้บริหาร คณะกรรมการประจำคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนประธานสาขาวิชา และประธานกลุ่มวิชา เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: http://www.pkru.ac.th/huso/ E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 211 959 ต่อ 3000

HUSO PKRU Board meeting 08 May 2018 3

 

HUSO PKRU Board meeting 08 May 2018 8

 

HUSO PKRU Board meeting 08 May 2018 9

 

HUSO PKRU Board meeting 08 May 2018 10

 

HUSO PKRU Board meeting 08 May 2018 11

 

HUSO PKRU Board meeting 08 May 2018 12

 

HUSO PKRU Board meeting 08 May 2018 13

 

HUSO PKRU Board meeting 08 May 2018 15

 

ธีรพงษื หนูไชยแก้ว มะปารมี อาลี

 

HUSO PKRU Board meeting 08 May 2018 5

 

HUSO PKRU Board meeting 08 May 2018 1

 

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย