อ.ปัทมาสน์ พิณนุกูล จัดแสดงนิทรรศการ “สาระ รูปทรงแห่งสัจจะ” - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU Visual Arts Exhibition Krabi 17 May 2018 6

อาจารย์ปัทมาสน์ พิณนุกูล จัดแสดงนิทรรศการ “สาระ รูปทรงแห่งสัจจะ”

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 อาจารย์ปัทมาสน์ พิณนุกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดแสดงนิทรรศการ “สาระ รูปทรงแห่งสัจจะ” ณ อาคารแสดงงานนิทรรศการหมุนเวียน ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน (หอศิลป์อันดามัน) จังหวัดกระบี่ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากประสบการณ์ชีวิตที่คลุกคลีอยู่กับอาชีพ “เลี้ยงสุกร” ของครอบครัวที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จนเกิดเป็นวัฏจักรระหว่างผู้เลี้ยง ผู้ขาย และผู้บริโภคสุกร จนเกิดเป็นภาพชินตา และได้เห็นสัจจะธรรมแห่งชีวิตของสรรพสัตว์ที่ไม่ยั่งยืน ชีวิตที่ต้องอยู่ด้วยการเกื้อกูลพึ่งพา เบียดเบียน ซึ่งกันและกัน จนทำให้เกิดแรงบันดาลใจให้สร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อสะท้อนความรู้สึกดังกล่าว ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับนายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ สำหรับนิทรรศการ “สาระ รูปทรงแห่งสัจจะ” เปิดให้เยี่ยมชมตั้งแต่วันที่ 10 – 30 พฤษภาคม 2561 โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – เสาร์ ตั้งแต่เวลา 09:00 – 16:00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จังหวัดกระบี่

ข้อมูล/ภาพ : อาจารย์วชิราภรณ์ ชนะศรี / ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองกระบี่ / ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: http://www.pkru.ac.th/huso/ E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 211 959 ต่อ 3000

HUSO PKRU Visual Arts Exhibition Krabi 17 May 2018 4

 

HUSO PKRU Visual Arts Exhibition Krabi 17 May 2018 15

 

HUSO PKRU Visual Arts Exhibition Krabi 17 May 2018 8

 

HUSO PKRU Visual Arts Exhibition Krabi 17 May 2018 12

 

HUSO PKRU Visual Arts Exhibition Krabi 17 May 2018 3

 

HUSO PKRU Visual Arts Exhibition Krabi 17 May 2018 10

 

HUSO PKRU Visual Arts Exhibition Krabi 17 May 2018 7

 

HUSO PKRU Visual Arts Exhibition Krabi 17 May 2018 16

 

HUSO PKRU Visual Arts Exhibition Krabi 17 May 2018 17

 

HUSO PKRU Visual Arts Exhibition Krabi 17 May 2018 5

 

HUSO PKRU Visual Arts Exhibition Krabi 17 May 2018 2

 

HUSO PKRU Visual Arts Exhibition Krabi 17 May 2018 11

 

HUSO PKRU Visual Arts Exhibition Krabi 17 May 2018 14

 

HUSO PKRU Visual Arts Exhibition Krabi 17 May 2018 13

 

HUSO PKRU Visual Arts Exhibition Krabi 17 May 2018 9

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย