อ.ไพฑูรย์ ทองดี จัดแสดงนิทรรศการ “โครงร่างแห่งชีวิต Structure of Life” - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU Visual Arts Exhibition Structure of Life Institute for Southern Thai Studies Thaksin University Songla 18 May 2018 1

อาจารย์ไพฑูรย์ ทองดี จัดแสดงนิทรรศการ “โครงร่างแห่งชีวิต Structure of Life”

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 อาจารย์ไพฑูรย์ ทองดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับหอศิลป์ร่วมสมัยภาคใต้ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดแสดงนิทรรศการประติมากรรม “โครงร่างแห่งชีวิต Structure of Life” ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากสภาพแวดล้อมภายนอก การพบเห็นธรรมชาติ และพืชพันธุ์ฝั่งอันดามัน เป็นความประทับใจจากภายนอกสู่ภายในโดยเปรียบได้กับชีวิตของตนเอง โจทย์จากธรรมชาติที่พบเห็นทำให้เกิดผลงานสร้างสรรค์ ประติมากรรม ซึ่งผู้เข้าชมสามารถจับต้องได้ สำหรับนิทรรศการ “โครงร่างแห่งชีวิต Structure of Life” เปิดให้เยี่ยมชมตั้งแต่วันที่ 18 – 30 พฤษภาคม 2561 โดยเปิดให้บริการทุกวัน ณ หอศิลป์ร่วมสมัยภาคใต้ สถาบันทักษิณคดีศึกษา จังหวัดสงขลา

ข่าว/ภาพ : เพจสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: http://www.pkru.ac.th/huso/ E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 211 959 ต่อ 3000

HUSO PKRU Visual Arts Exhibition Structure of Life Institute for Southern Thai Studies Thaksin University Songla 18 May 2018 4

 

HUSO PKRU Visual Arts Exhibition Structure of Life Institute for Southern Thai Studies Thaksin University Songla 18 May 2018 6

 

HUSO PKRU Visual Arts Exhibition Structure of Life Institute for Southern Thai Studies Thaksin University Songla 18 May 2018 5

 

HUSO PKRU Visual Arts Exhibition Structure of Life Institute for Southern Thai Studies Thaksin University Songla 18 May 2018 9

 

HUSO PKRU Visual Arts Exhibition Structure of Life Institute for Southern Thai Studies Thaksin University Songla 18 May 2018 11

 

HUSO PKRU Visual Arts Exhibition Structure of Life Institute for Southern Thai Studies Thaksin University Songla 18 May 2018 10

 

HUSO PKRU Visual Arts Exhibition Structure of Life Institute for Southern Thai Studies Thaksin University Songla 18 May 2018 14

 

HUSO PKRU Visual Arts Exhibition Structure of Life Institute for Southern Thai Studies Thaksin University Songla 18 May 2018 7

 

HUSO PKRU Visual Arts Exhibition Structure of Life Institute for Southern Thai Studies Thaksin University Songla 18 May 2018 3