อาจารย์ทัศนศิลป์ ร่วมโครงการ“CRRU INTERNATIONAL ART WORKSHOP 2018 ณ จ.เชียงราย - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

IMG 6998

สาขาวิชาทัศนศิลป์ ร่วมโครงการ “CRRU INTERNATIONAL ART WORKSHOP 2018" ณ จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2561 อาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำทีมโดย อาจารย์ไพฑูรย์ ทองดี อาจารย์ปัทมาสน์ พิณนุกูล และอาจารย์คารว์ พยุงพันธ์ เข้าร่วมแสดงผลงาน ภายใต้ โครงการ“CRRU INTERNATIONAL ART WORKSHOP 2018” - “CRRU International Conference and Art Workshop 2018 : Lanna Identity, Thai Identity & International Identity” และโครงการอัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อีกทั้ง โครงการดังกล่าวเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (MOU) ด้านศิลปะ ระหว่างหลายสถาบันการศึกษา ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิยาลัยราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางดำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์และศิลปินล้านนา ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง อินทร์ไชย ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานในการเปิดโครงการ

ข่าว/ภาพ : อาจารย์ปัทมาสน์ พิณนุกูล และประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: http://www.pkru.ac.th/huso/ E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 211 959 ต่อ 3000

HUSO PKRU CRRU INTERNATIONAL ART WORKSHOP 13 June 2018 14

 

HUSO PKRU CRRU INTERNATIONAL ART WORKSHOP 13 June 2018 2

 

HUSO PKRU CRRU INTERNATIONAL ART WORKSHOP 13 June 2018 3

 

HUSO PKRU CRRU INTERNATIONAL ART WORKSHOP 13 June 2018 4

 

HUSO PKRU CRRU INTERNATIONAL ART WORKSHOP 13 June 2018 5

 

HUSO PKRU CRRU INTERNATIONAL ART WORKSHOP 13 June 2018 6

 

HUSO PKRU CRRU INTERNATIONAL ART WORKSHOP 13 June 2018 7

 

HUSO PKRU CRRU INTERNATIONAL ART WORKSHOP 13 June 2018 8

 

HUSO PKRU CRRU INTERNATIONAL ART WORKSHOP 13 June 2018 9

 

HUSO PKRU CRRU INTERNATIONAL ART WORKSHOP 13 June 2018 10

 

HUSO PKRU CRRU INTERNATIONAL ART WORKSHOP 13 June 2018 11

 

HUSO PKRU CRRU INTERNATIONAL ART WORKSHOP 13 June 2018 12

 

HUSO PKRU CRRU INTERNATIONAL ART WORKSHOP 13 June 2018 13

 

HUSO PKRU CRRU INTERNATIONAL ART WORKSHOP 13 June 2018 15

 

HUSO PKRU CRRU INTERNATIONAL ART WORKSHOP 13 June 2018 16

 

HUSO PKRU CRRU INTERNATIONAL ART WORKSHOP 13 June 2018 17

 

HUSO PKRU CRRU INTERNATIONAL ART WORKSHOP 13 June 2018 1

 

IMG 6997

 

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย