นศ.ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร จิตอาสาเป็นล่ามให้ผู้ประสบภัย - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU Chinese for communication Chinese Interpreter Victimize Coral Island 6 July 2018 3

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร จิตอาสาเป็นล่ามให้ผู้ประสบภัย

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จิตอาสาลงพื้นที่ให้บริการท้องถิ่น ช่วยเป็นล่ามสื่อสารภาษาจีนสื่อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเรือล่ม ณ ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต ในการนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความเสียใจกับความสูญเสียที่เกิดขึ้น

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ภาพ : อาจารย์อุมาพร สกุลเกียรติพจนา

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: http://www.pkru.ac.th/huso/ E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 211 959 ต่อ 3000

HUSO PKRU Chinese for communication Chinese Interpreter Victimize Coral Island 6 July 2018 2

 

HUSO PKRU Chinese for communication Chinese Interpreter Victimize Coral Island 6 July 2018 1

 

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย