คมส.ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 HUSO PKRU Keep Phuket Clean by our hands and Hearts 5 July 2018 4

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา “Keep Phuket Clean by our hands and Hearts” กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ บริเวณด้านหน้าสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และบริเวณรอบอาคารเรียน 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยจังหวัดภูเก็ตร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: http://www.pkru.ac.th/huso/ E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 211 959 ต่อ 3000

HUSO PKRU Keep Phuket Clean by our hands and Hearts 5 July 2018 2

 

HUSO PKRU Keep Phuket Clean by our hands and Hearts 5 July 2018 3

 

HUSO PKRU Keep Phuket Clean by our hands and Hearts 5 July 2018 5

 

HUSO PKRU Keep Phuket Clean by our hands and Hearts 5 July 2018 6

 

HUSO PKRU Keep Phuket Clean by our hands and Hearts 5 July 2018 7

 

HUSO PKRU Keep Phuket Clean by our hands and Hearts 5 July 2018 8

 

HUSO PKRU Keep Phuket Clean by our hands and Hearts 5 July 2018 9

 

HUSO PKRU Keep Phuket Clean by our hands and Hearts 5 July 2018 11

 

HUSO PKRU Keep Phuket Clean by our hands and Hearts 5 July 2018 12

 

IMG 9002

 

HUSO PKRU Keep Phuket Clean by our hands and Hearts 5 July 2018 10

 

HUSO PKRU Keep Phuket Clean by our hands and Hearts 5 July 2018 1

 

 

 

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย