คมส. เดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยเรือล่ม - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU Chinese for communication Chinese Interpreter Victimize Coral Island 9 July 2018 8

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต เดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยเรือล่ม

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย อาจารย์อุมาพร สกุลเกียรติพจนา ประธานสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ร่วมให้สัมภาษณ์เป็นภาษาไทยและภาษาจีน ออกอากาศสดทางสถานีวิทยุ สวท.ภูเก็ต Radio Thailand, Phuket เพื่อชี้แจงการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวจีนว่า มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมห้องพักฟรี ณ โรงแรมศรีราชภัฏ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองภูเก็ต จำนวน 10 ห้อง พร้อมอาหาร และรถยนต์โดยสาร ร่วมกับสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและญาติของผู้ประสบภัย ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือในขั้นต้นหลังจากนี้มหาวิทยาลัยจะทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในทุกภาคส่วน เพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยชาวจีน เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีความพร้อมในด้านต่างๆ และยินดีที่จะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความสูญเสียอย่างเต็มที่

ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: http://www.pkru.ac.th/huso/ E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 211 959 ต่อ 3000

HUSO PKRU Chinese for communication Chinese Interpreter Victimize Coral Island 9 July 2018 10

 

HUSO PKRU Chinese for communication Chinese Interpreter Victimize Coral Island 9 July 2018 1

 

HUSO PKRU Chinese for communication Chinese Interpreter Victimize Coral Island 9 July 2018 6

 

HUSO PKRU Chinese for communication Chinese Interpreter Victimize Coral Island 9 July 2018 9

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย