สูจิบัตรงานแสดง นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ "อาศิรวาททศมราชภูมินทร์" - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต