ทัศนศิลป์ เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU SAR Visual Arts 2 Aug 2018 7

ทัศนศิลป์ เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาทัศนศิลป์ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง เป็นประธานกรรมการ อาจารย์ ดร.อดิเทพ แจ้ดนาลาว และอาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว เป็นกรรมการ ในการประเมินในครั้งนี้

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: http://www.pkru.ac.th/huso/ E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 211 959 ต่อ 3000

HUSO PKRU SAR Visual Arts 2 Aug 2018 1

HUSO PKRU SAR Visual Arts 2 Aug 2018 4

HUSO PKRU SAR Visual Arts 2 Aug 2018 3

HUSO PKRU SAR Visual Arts 2 Aug 2018 2

HUSO PKRU SAR Visual Arts 2 Aug 2018 6

HUSO PKRU SAR Visual Arts 2 Aug 2018 8

HUSO PKRU SAR Visual Arts 2 Aug 2018 11

HUSO PKRU SAR Visual Arts 2 Aug 2018 5

HUSO PKRU SAR Visual Arts 2 Aug 2018 9

HUSO PKRU SAR Visual Arts 2 Aug 2018 10

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ : www.facebook.com/huso.pkru