คมส.ร่วมกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

HUSO PKRU Mothers Day 10 Aug 2018 13

คมส.ร่วมกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ภาพ : อาจารย์วชิราภรณ์ ชนะศรี, งานประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: http://www.pkru.ac.th/huso/ E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 211 959 ต่อ 3000

HUSO PKRU Mothers Day 10 Aug 2018 5

HUSO PKRU Mothers Day 10 Aug 2018 1

HUSO PKRU Mothers Day 10 Aug 2018 2

HUSO PKRU Mothers Day 10 Aug 2018 3

HUSO PKRU Mothers Day 10 Aug 2018 12

HUSO PKRU Mothers Day 10 Aug 2018 4

HUSO PKRU Mothers Day 10 Aug 2018 6

HUSO PKRU Mothers Day 10 Aug 2018 7

HUSO PKRU Mothers Day 10 Aug 2018 8

HUSO PKRU Mothers Day 10 Aug 2018 11

HUSO PKRU Mothers Day 10 Aug 2018 10

HUSO PKRU Mothers Day 10 Aug 2018 15

HUSO PKRU Mothers Day 10 Aug 2018 16

HUSO PKRU Mothers Day 10 Aug 2018 17

HUSO PKRU Mothers Day 10 Aug 2018 19

HUSO PKRU Mothers Day 10 Aug 2018 20

HUSO PKRU Mothers Day 10 Aug 2018 18

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย