คมส.เข้าร่วมจัดกิจกรรม ราชภัฏรวมใจศรัทธา น้อมวันทาบูชา "ครู" (จันทร์-ศุกร์) - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU Teachers Day 23 Aug 2018 7

คมส.เข้าร่วมจัดกิจกรรม ราชภัฏรวมใจศรัทธา น้อมวันทาบูชา "ครู" (จันทร์-ศุกร์)

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม ราชภัฏรวมใจศรัทธา น้อมวันทาบูชา "ครู" ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโดย องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: http://www.pkru.ac.th/huso/ E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 211 959 ต่อ 3000

HUSO PKRU Teachers Day 23 Aug 2018 22

HUSO PKRU Teachers Day 23 Aug 2018 1

HUSO PKRU Teachers Day 23 Aug 2018 2

HUSO PKRU Teachers Day 23 Aug 2018 4

HUSO PKRU Teachers Day 23 Aug 2018 8

HUSO PKRU Teachers Day 23 Aug 2018 9

HUSO PKRU Teachers Day 23 Aug 2018 10

HUSO PKRU Teachers Day 23 Aug 2018 12

HUSO PKRU Teachers Day 23 Aug 2018 14

HUSO PKRU Teachers Day 23 Aug 2018 15

HUSO PKRU Teachers Day 23 Aug 2018 16

HUSO PKRU Teachers Day 23 Aug 2018 17

HUSO PKRU Teachers Day 23 Aug 2018 24