คมส.เข้าร่วมจัดกิจกรรม ราชภัฏรวมใจศรัทธา น้อมวันทาบูชา "ครู" (เสาร์-อาทิตย์) - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU Teachers Day 25 Aug 2018 10

คมส.เข้าร่วมจัดกิจกรรม ราชภัฏรวมใจศรัทธา น้อมวันทาบูชา "ครู" (เสาร์-อาทิตย์)

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม ราชภัฏรวมใจศรัทธา น้อมวันทาบูชา "ครู" ของนักศึกษาภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโดย องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: http://www.pkru.ac.th/huso/ E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 211 959 ต่อ 3000

HUSO PKRU Teachers Day 25 Aug 2018 2

HUSO PKRU Teachers Day 25 Aug 2018 3

HUSO PKRU Teachers Day 25 Aug 2018 5

HUSO PKRU Teachers Day 25 Aug 2018 6

HUSO PKRU Teachers Day 25 Aug 2018 8

HUSO PKRU Teachers Day 25 Aug 2018 11

HUSO PKRU Teachers Day 25 Aug 2018 15

HUSO PKRU Teachers Day 25 Aug 2018 23

HUSO PKRU Teachers Day 25 Aug 2018 20

HUSO PKRU Teachers Day 25 Aug 2018 19

HUSO PKRU Teachers Day 25 Aug 2018 17

HUSO PKRU Teachers Day 25 Aug 2018 12

HUSO PKRU Teachers Day 25 Aug 2018 22

HUSO PKRU Teachers Day 25 Aug 2018 24

HUSO PKRU Teachers Day 25 Aug 2018 4

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย