สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกิจกรรม “ไหว้ครูโขนละคร ประจำปี 2561” - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Banners HUSO PKRU

สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมกิจกรรม "ไหว้ครูโขนละคร ประจำปี 2561" ในวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น.-12.00 น. ณ โรงละครนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

 

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย