สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกิจกรรม “ไหว้ครูโขนละคร ประจำปี 2561” - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Banners HUSO PKRU

สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมกิจกรรม "ไหว้ครูโขนละคร ประจำปี 2561" ในวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น.-12.00 น. ณ โรงละครนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต