สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง จัดพิธีไหว้ครูโขน ละคร ประจำปี 2561 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU Performing Arts Management 2 Sep 2018 11

สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง จัดพิธีไหว้ครูโขน ละคร ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2561 สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัด “พิธีไหว้ครูโขน ละคร ประจำปี 2561” โดยมี อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร คุณครู นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการธุรกิจการจัดการแสดง และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ไพฑูรย์ เข้มแข็ง ครูชำนาญการพิเศษจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และคณะ เป็นประธานผู้ประกอบพิธี ณ โรงละครนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: http://www.pkru.ac.th/huso/ E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 211 959 ต่อ 3000

HUSO PKRU Performing Arts Management 2 Sep 2018 1

HUSO PKRU Performing Arts Management 2 Sep 2018 2

HUSO PKRU Performing Arts Management 2 Sep 2018 3

HUSO PKRU Performing Arts Management 2 Sep 2018 4

HUSO PKRU Performing Arts Management 2 Sep 2018 5

HUSO PKRU Performing Arts Management 2 Sep 2018 6

HUSO PKRU Performing Arts Management 2 Sep 2018 7

HUSO PKRU Performing Arts Management 2 Sep 2018 8

HUSO PKRU Performing Arts Management 2 Sep 2018 9

HUSO PKRU Performing Arts Management 2 Sep 2018 10

HUSO PKRU Performing Arts Management 2 Sep 2018 12

HUSO PKRU Performing Arts Management 2 Sep 2018 13

HUSO PKRU Performing Arts Management 2 Sep 2018 14

HUSO PKRU Performing Arts Management 2 Sep 2018 15

HUSO PKRU Performing Arts Management 2 Sep 2018 17

HUSO PKRU Performing Arts Management 2 Sep 2018 18

HUSO PKRU Performing Arts Management 2 Sep 2018 19

HUSO PKRU Performing Arts Management 2 Sep 2018 21

HUSO PKRU Performing Arts Management 2 Sep 2018 20

HUSO PKRU Performing Arts Management 2 Sep 2018 16

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ : www.facebook.com/huso.pkru

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย