โครงการ Walk in สู่รั้วแคแสด 2019 รับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

โครงการ Walk in สู่รั้วแคแสด 2019 รับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 โครงการ Walk in สู่รั้วแคแสด 2019  รับสมัครระหว่างเดือนกันยายน - 16 พฤศจิกายน 2561 สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หรือที่เว็บไซต์ http://admission.pkru.ac.th/

   ดาวน์โหลดรายละเอียดคุณสมบัติ-สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

HUSO PKRU Admission 14 Sep 2018 1

HUSO PKRU Admission 14 Sep 2018 2

HUSO PKRU Admission 14 Sep 2018 3

HUSO PKRU Admission 14 Sep 2018 4

HUSO PKRU Admission 14 Sep 2018 5

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย