แนะนำบุคลากรสายสนับสนุนคนใหม่ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU New Personnel 1 Oct 2018

แนะนำบุคลากรสายสนับสนุนคนใหม่

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยินดีต้อนรับ นางสาวภาวินี อุบลภักดี ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: http://www.pkru.ac.th/huso/ E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 211 959 ต่อ 3000