ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการ Walk in สู่รั้วแคแสด 2019 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 โครงการ Walk in สู่รั้วแคแสด 2019 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 16 พฤศจิกายน 2561 สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หรือที่เว็บไซต์ http://admission.pkru.ac.th/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 08-1891-2240

00015