ม.นครพนม ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU Nakhon Phanom University 29 Oct 2018 12

ม.นครพนม ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ให้การต้อนรับ ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณาจารย์ และบุคลากร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมชั้น 1 และห้องศาลจำลอง อาคาร 7 คณะมนุษยศาสตร์ฯ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชิรวัฒน์ นิจเนตร (อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต) เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง การเขียนตำราเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และอาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว (คณบดี) พร้อมด้วยอาจารย์อาริษา รุจิรวนิชวงศ์ (รองคณบดี) เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง การปฏิบัติงานในสำนักงานให้มีประสิทธิภาพ

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: http://www.pkru.ac.th/huso/ E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 523 094-7 ต่อ 3000

HUSO PKRU Nakhon Phanom University 29 Oct 2018 2

HUSO PKRU Nakhon Phanom University 29 Oct 2018 1

HUSO PKRU Nakhon Phanom University 29 Oct 2018 6

HUSO PKRU Nakhon Phanom University 29 Oct 2018 8

HUSO PKRU Nakhon Phanom University 29 Oct 2018 5

HUSO PKRU Nakhon Phanom University 29 Oct 2018 1

HUSO PKRU Nakhon Phanom University 29 Oct 2018 7

IMG 4878

HUSO PKRU Nakhon Phanom University 29 Oct 2018 9

HUSO PKRU Nakhon Phanom University 29 Oct 2018 10

HUSO PKRU Nakhon Phanom University 29 Oct 2018 11

HUSO PKRU Nakhon Phanom University 29 Oct 2018 4

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย