ขอเชิญร่วมงาน "มนุษย์ฯ ย้อนรอยวิถีไทยวัฒนธรรมถิ่นใต้" - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต