สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จัดโครงการ “มัดสีเติมฝัน” สร้างสรรค์ผ้ามัดย้อมเพื่อชุมชน - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU Community Development 17 Oct 2018 11

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จัดโครงการ “มัดสีเติมฝัน” สร้างสรรค์ผ้ามัดย้อมเพื่อชุมชน

เมื่อวันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2561 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการมัดสีเติมฝัน สร้างสรรค์ชุมชน ซึ่งเป็นกิจกรรมประกวดในโครงการ “ปั้นฝันเดอะบัณฑิต ปีที่ 5” ในการนี้มี ดร.สุนันทา คันธานนท์ ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมด้วย ดร.ธีรกานต์ โพธิ์แก้ว ผู้รับผิดชอบโครงการ ตลอดจนคณาจารย์ ตัวแทนจากองค์กรภาครัฐ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ประกอบการ และนักศึกษา เข้าร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตผ้ามัดย้อมแก่ชาวบ้านในชุมชนเป้าหมาย 2 ชุมชน ณ หมู่บ้านสามช่องใต้ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา และ หมู่บ้านหินลูกเดียว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ในการนี้ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ได้จัดกิจกรรมเพื่อแสดงพลังของเครือข่ายความร่วมมือสร้างสรรค์ชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการเต้นออกกำลังกายประกอบเพลง มัดย้อมหยำ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ วงเวียนภิรมย์รัตน์ โดยมีทีมงานจาก The Nation TV ร่วมถ่ายทำรายการและมิวสิควีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการลงพื้นที่พัฒนาชุมชนของนักศึกษานำเสนอผ่านช่องดิจิตอลทีวี NOW 26

HUSO PKRU Community Development 17 Oct 2018 9

HUSO PKRU Community Development 17 Oct 2018 4

HUSO PKRU Community Development 17 Oct 2018 14

HUSO PKRU Community Development 17 Oct 2018 16

HUSO PKRU Community Development 17 Oct 2018 20

HUSO PKRU Community Development 17 Oct 2018 5

HUSO PKRU Community Development 17 Oct 2018 8

HUSO PKRU Community Development 17 Oct 2018 14

HUSO PKRU Community Development 17 Oct 2018 17

HUSO PKRU Community Development 17 Oct 2018 13

HUSO PKRU Community Development 17 Oct 2018 19

HUSO PKRU Community Development 17 Oct 2018 18

HUSO PKRU Community Development 17 Oct 2018 19

HUSO PKRU Community Development 17 Oct 2018 7

 

HUSO PKRU Community Development 17 Oct 2018 12

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย