สาขาวิชาภาษาจีนฯ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ กับ รร.กะทู้วิทยา - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

HUSO PKRU Chinese for Communication MOU Kathu School 16 Nov 2018 3

สาขาวิชาภาษาจีนฯ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ กับ โรงเรียนกะทู้วิทยา

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์อุมาพร สกุลเกียรติพจนา ประธานสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนกะทู้วิทยา และนางสาวชลธิชา กลัดสุข หัวหน้าประเภทวิชาภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนกะทู้วิทยา ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กับโรงเรียนกะทู้วิทยา ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนกะทู้วิทยา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อร่วมดำเนินการจัดโครงการพัฒนา นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: http://www.pkru.ac.th/huso/ E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 523 094-7 ต่อ 3000

HUSO PKRU Chinese for Communication MOU Kathu School 16 Nov 2018 7

HUSO PKRU Chinese for Communication MOU Kathu School 16 Nov 2018 4

HUSO PKRU Chinese for Communication MOU Kathu School 16 Nov 2018 5

HUSO PKRU Chinese for Communication MOU Kathu School 16 Nov 2018 2

HUSO PKRU Chinese for Communication MOU Kathu School 16 Nov 2018 1

HUSO PKRU Chinese for Communication MOU Kathu School 16 Nov 2018 6

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย