คมส.รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ PORTFOLIO - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU PORTFOLIO 26 Nov 2018

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภท การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (PORTFOLIO) ตั้งแต่วันนี้ - 14 ธันวาคม พ.ศ.2561
สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 1 ชั้น 2
สมัครออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ : ระบบรับสมัครนักษาใหม่
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : รายละเอียด