สาขาวิชาภาษาจีนฯ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ กับโรงเรียนเมืองถลาง - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU Chinese for Communication MOU Muangthalang School 11 DEC 2018 5

สาขาวิชาภาษาจีนฯ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ กับ รร.เมืองถลาง

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 อาจารย์แสงเดือน หังสวนัส รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์อุมาพร สกุลเกียรติพจนา ประธานสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายวัชรศักดิ์ สงศ์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองถลาง และนางสาวอุษารัตน์ อมุตตาภรณ์ หัวหน้าประเภทวิชาภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมืองถลาง ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กับโรงเรียนเมืองถลาง ณ ห้องพิชิตศึก โรงเรียนเมืองถลาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อร่วมดำเนินการจัดโครงการพัฒนา นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข้อมูล/ภาพ : อาจารย์ชมพูนุท รัตนเลิศนาวี และเพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเมืองถลาง

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ได้ทาง W: http://www.pkru.ac.th/huso/ E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 523 094-7 ต่อ 3000

48380456 1433012470164539 150261217556955136 o

48046385 1433012910164495 3555366132263157760 o

HUSO PKRU Chinese for Communication MOU Muangthalang School 11 DEC 2018 3

HUSO PKRU Chinese for Communication MOU Muangthalang School 11 DEC 2018 4

HUSO PKRU Chinese for Communication MOU Muangthalang School 11 DEC 2018 1

HUSO PKRU Chinese for Communication MOU Muangthalang School 11 DEC 2018 2

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย